KASIA

Kim jestem?

Jestem Kasia Kordylewska manager kultury i antropolog, psychoterapeutka, nawigator, talent-manager. (Integrowana terapia Gestalt, The Art end Science of Coaching Erikson College International, Instytut NLP). Bada analogie pomiędzy zachowaniem wilczych watah a życiem społecznym człowieka (w strukturach formalnych, np. w korporacjach). 

Zajmuje się psychoterapią transpersonalną, jest facylitatorką oddychania holotropowego i lektorką programu w „Fundacji Studiów nad Szamanizmem” Michael’a Harner’a oraz realizatorką opracowanych przez siebie programów terapeutycznych w projektach organizacji non-profit (np. Dobře-Ty!).

Jest założycielką Wilczej Zony. Współpracuje z Instytutem psychoimmunologii ipsi.pl Swoje terapie prowadzi także pod gołym niebem, na łonie dzikiej natury i warunkach survivalowych (np. w Bieszczadach).