PRZYWRACAMY CZŁOWIEKA NATURZE

Fundacja Wolf Zone jest organizacją, która zrodziła się z pasji do ludzi, przyrody i idei, jakimi są rozwój człowieka i dobrostan naszej planety. Misją fundacji jest popularyzowanie wiedzy z zakresu rozwoju osobistego, psychologii, zdrowia i ekologii.

Fundacja, w ramach swojej działalności statutowej, prowadzi warsztaty oświatowe i edukacyjne, zajęcia terapeutyczne oraz rozwojowe, a także uczestniczy w procesie ochrony środowiska naturalnego poprzez propagowanie ekorozwoju. Nasze projekty edukacyjne kierujemy do osób dorosłych, dzieci i młodzieży. Współpracujemy z psychologami, psychoterapeutami, trenerami, artystami oraz wolontariuszami.

Wolf Zone - Strefa Wilka, to miejsce, gdzie każdy może znaleźć wsparcie i zrozumienie, a także spotkać ludzi o podobnych zainteresowaniach i celach.

Nasze działania kierowane są nie tylko do ludzi, ale również do otaczającej nas przyrody, którą traktujemy z najwyższą troską i szacunkiem. W ten sposób tworzymy społeczność, która dąży do równowagi między człowiekiem i naturą.

Strefa Wilka to dzika przestrzeń do odkrywania siebie, medytacji w samotności, terapii i treningu psychologii transpersonalnej. Miejsce w górach na pograniczu Słowacji, Polski i Ukrainy. Znajomość tego miejsca oznacza poznanie siebie. Wewnętrzna przestrzeń rezonuje z zewnętrzną. Inspirują tu gwiazdy i noc, tak jak głęboki las... Tu jest miejsce dla tych, którzy z szacunkiem doświadczają własnej natury i chcą do natury powrócić.

Krajobraz jaki nas otacza ciągle przypomina ten sprzed tysięcy lat, zanim człowiek zaczął go podbijać, cywilizować, a czasem nawet gwałcić. W głębokich lasach swobodnie wędrują wilki, niedźwiedzie, żubry, jelenie, dzikie konie huculskie i rysie. W strumieniach i rzekach żyją wydry, bobry, nad głowami krążą orły i bociany czarne. W nocy słyszymy pohukiwanie sów. Gwiaździste niebo nie jest zachmurzone sztucznymi światłami.

Tu, w ramach misji naszej fundacji, pracujemy na rzecz przywrócenia harmonii pomiędzy człowiekiem i naturą. Człowiekiem i światem... Stworzyliśmy m.in. cykl warsztatów Wataha, w czasie których uczestnicy praktykują pełne zaangażowanie w życie, na wzór postawy wilków. Sednem metody jest świadome bycie w tym, co jest, tu i teraz...

Wilczy zen, niosąc ze sobą integrację ciała, psychiki i ducha jest jedyną metodą przenoszącą tradycję Zen do przestrzeni dziewiczego środowiska wilka, który jako naturalny mistrz uważności, jest symbolem absolutnego zaangażowania w życie. Jej wyjątkowość polega na przywracaniu człowieka naturze, człowiekowi zaś przywracając jego naturalny stan świadomości.

W ramach naszej działalności pracujemy również z dziećmi i młodzieżą, przygotowując i prowadząc obozy dla ojców z dziećmi. Istotą wszystkich naszych działań jest dążenie do harmonii pomiędzy człowiekiem i naturą. Tworzymy społeczność, dla której ochrona świata jaki znamy, przyrody i natury stanowią podstawowe wartości. Pracujemy z aktywistami klimatycznymi, trenerami i trenerkami, którzy wspierają nas w naszej misji pracy na rzecz świata żyjącego w spójności i równowadze...